Skapar studielån olycka?

I Förenta Staterna har en studie visat att personer med stora studielån uppger sig ha sämre hälsa och känna sig mer stressade över pengar långt efter att de avslutat sin examen. Undersökningen omfattade 11 000 studenter och fann att människor som hade mer än 50 000 dollar (400 000kr) i lån placerade sin fysiska och finansiella status minst 10 procentenheter lägre än deras skuldfria jämnåriga.

Resultaten ger en inblick i hur djup personlig påverkan studielån kan ha på studenter samtidigt som det tas ut fler och större lån än någonsin. Viss forskning tyder på att högre studier ändå är värda det stigande priset eftersom en examen höjer lönen.

Det är också sant att flesta studenter inte drar på sig så stora lån. Endast elva procent av de tillfrågade hade mer än 50 000 dollar i skuld och bredare datauppsättningar indikerar att någonstans mellan 7 och 13 procent av USAs nästan 40 miljoner studielåntagare över hela landet har skulder i det intervallet.

Men dessa fakta är tyvärr ingen tröst för människor som försöker bygga vuxna liv under tyngden av skuld. En undersökning fann att de som tog ut stora studielån lider på ett sätt som inte fångas in i statistiska undersökningar. Dessa låntagare var mindre benägna att säga att de hade en känsla av mening i sina liv, och mindre benägna att rapportera att de kände sig "motiverade" att uppnå sina mål. De var också mindre benägna att känna sig trygga i sina samhällen, eller säga de gillade platsen där de bodde.

Att komma till slutsatsen att studielån förstör liv, vore dock en förenkling. Studien varnade att det inte nödvändigtvis är de höga skulder som gjorde denna grupp mindre lycklig. Andra saker som får folk ta lån, som familjens förmögenhet eller typ av universitet studerat vid kan vara faktorer som påverkar utexaminerades framtida välbefinnande är en slutsats av undersökningen.

Studien tog heller inte hänsyn till de som tagit lån men lämnat utan en examen, en grupp som har ungefär fyra gånger så stor risk att inte lyckas betala av sina lån. 

Det går därför inte att dra slutsatsen från undersökningsdata att studielåneskulden har en negativ inverkan på människors hälsa. Det är något missvisande, eftersom människor som har kvar sina studieskulder många år förmodligen tjänat mindre pengar. De kan även ha stött på andra utmaningar i livet som sänkt deras livskvalitet.

I studien noterades att människor som rapporterade låga nivåer av finansiella och fysiska hälsa inte tycktes ha något samband med moderns högsta utbildningsnivå, ett vanligt mått på socioekonomisk status.

Det finns vissa belägg som tyder på att studielån kan vara en hämsko för ekonomiska beslut, såsom att köpa ett hem. Ungdomar med studielån hade dock mer sannolikt bostadslån eftersom högre utbildning ledde till högre inkomster.  Detta gamla samband bröts 2012, när Federal Reserve Bank of New York rapporterade att för första gången på tio år var 30-åringar med studielån mindre benägna att köpa ett hem än sina jämnåriga skuldfria kamrater.