Gör pengar oss lyckligare?

Under de senaste åren har ny forskning gett oss en mycket djupare förståelse för relationen mellan vår privatekonomi och vårt välbefinnande. Ekonomer har granskat sambandet mellan inkomst och lycka i flera länder och psykologer har djupintervjuat många människor för att ta reda på vad som verkligen gör oss lyckliga när det kommer till pengar.

Resultaten kan vid första anblicken verka lite självklara: Jo men visst, människor med högre inkomster är i stort sett lyckligare än de som får vända på slantarna för att få det att gå ihop.

Men om vi analyserar resultaten på djupet visar det sig att sanningen är mycket mer överraskande – och mycket mer användbara i vår dagliga strävan.

Det visar sig nämligen att denna senaste forskning antyder att rikedom ensam inte ger någon garanti för ett bra liv. Mycket viktigare än en stor inkomst är hur människor använder sig av den. Exempelvis att ge bort pengar gör de flesta människor mycket lyckligare än att slösa dem på sig själva. Och när de vill spendera pengar på sig själva blir vi i regel mycket lyckligare när vi använder pengarna för upplevelser som resor än för materiella tillgångar.

Med detta i åtanke är det har vad senaste forskningen säger om hur människor kan utnyttja sina pengar smartare för att maximera sin lycka.

Erfarenheter är värda mer än saker

Något är märkligt i människans förhållande till pengar. Trots att ett flertal studier som genomförts under de senaste åren har visat att livserfarenheter ger oss mer varaktig glädje än materiella ting förnekar fortfarande många människor sig upplevelser och prioritera istället köp av ofta helt materiella.

Forskare har granskat fenomenet närmare för att försöka förstå varför det är så här. I en studie som publicerades tidigare i år noterades att människor i allmänhet tror att material inköp erbjuder bättre valuta för pengarna eftersom erfarenheter är flyktiga medan saker och ting håller längre. Så, även om de drömmer om en lång semester med hela familjen eller konsertbiljetter till favoritartisten, föredrar de att köpa saker när alternativen ställs mot varandra. Men när dessa personer fick titta tillbaka på sina inköp, insåg de att erfarenheter faktiskt gett ett bättre värde.

Människor tror att erfarenheter endast kommer att tillhandahålla tillfällig lycka, men de ger faktiskt både mer lycka och ett mer bestående värde. Minnen bär vi med stor glädje med oss hela livet. Vi föredrar trots det att köpa materiella saker eftersom de är konkreta och vi tror att vi kan behålla dem länge.

Folk gör ofta en rationell beräkning: Jag har en begränsad mängd pengar, och jag kan antingen göra någonting eller så kan jag ha någonting. Om jag åker på en resa blir det jättekul men det varar ju så kort. Om jag köper en sak har åtminstone kvar den. Det är förvisso sant, men inte psykologiskt fungerar vi inte på det sättet. Den nya mobilen som vi bara måste ha är bara efter några veckor inte längre särskilt upphetsande.

Det är denna anpassningsprocess som gör det så svårt att bli lycklig genom material inköp. Nya kläder eller en ny bil ger en kort kick, men vi kommer snart att ta det för givet.

Erfarenheter, å andra sidan tenderar att träffa flera av våra bakomliggande psykologiska behov. De är ofta delade med andra människor, vilket ger oss en större känsla av sammanhang och de utgör en större del av vår känsla av identitet. Om du varit på semester i USA med dina bästa vänner är det är något du alltid minnas och kommer prata om, långt efter att alla dina favoritprylar blivit kasserade.

Och vad som viktigare är. Vi tenderar att inte jämföra våra erfarenheter med andra människor lika mycket som med materiella ting. Ponera att du precis köpt en ny laptop som du är verkligt nöjd med och din kollega gjort det samma och har betalat samma belopp fast fått en med både större skärm och snabbare processor. Hur mycket nöjd känner du dig då, efter kanske bara en dag?

Läs mer om detta

7 anledningar till varför erfarenheter gör oss lyckligare (artikel på engelska)