Inkomst och lyckonivåer

Samband mellan inkomst och lycka

Stämmer det att ”pengar inte kan köpa dig lycka” eller att ”mer pengar = mer problem”?

Dessa plattityder har faktiskt ingen som helst bäring på den verkliga världen. Det har flera studier visat, ny senast från ekonomerna Betsey Stevenson och Justin Wolfers från Michigan Universitetet.

Genom att undersöka korrelationen mellan inkomst och lycka i flera länder i världen fann studiens författare att desto mer pengar folk hade, desto gladare tenderade de att vara. Trenden var klar över hela linjen vilket fått ledande ekonomer att dra slutsatsen att "inga bevis för en mättnads punkt", en teoretisk nivå av förnöjsamhet där mer pengar inte kan översättas till lycka finns.

Rapporten kan sammanfattas i två diagram. Först samkörs inkomstgrupper inom länder med upplevelsen av lycka tydligt visar ett samband där högre inkomst leder till högre rapporterade lycka.

Det andra diagrammet jämförs länder till varandra, det avslöjar att rikare nationer planar ut på markant högre nivåer av lycka. Om mer pengar menade verkligen betyder mer lycka, bör denna linje plana ut. Men i stället ökar lutningen faktiskt när den rör sig mot slutet av spektrumet.

Diagrammet använder en logaritmisk skala, som visar att en viss procentuell förändring i inkomst ger en fast förändring i lycka, oavsett den ursprungliga inkomstnivån. Till exempel, producerar en fördubbling av rikedom samma procent förändring i lycka om första inkomsten är 1000 eller 1 miljon dollar.

Därför går det att säga att en ökning i BNP per capita på 5000 dollar kommer att generera mycket mer lycka för ett fattigt land än ett rikt. Och på samma sätt kommer 5 000 i ökade inkomster genererar mycket mer lycka för en fattig familj än för en välmående. Detta är en viktig anledning både i betydelsen av ekonomisk tillväxt och i betydelsen av fördelningen av denna tillväxt.  

En del forskare har ifrågasatt huruvida resultaten visar något verkligt orsakssamband, eller bara korrelation. Lyckligare människor kan vara mer benägna att bli framgångsrika. Eller så leder rikare nationer stabila samhällen till högre nivåer av lycka total. Wolfers medger att studien inte nödvändigtvis betyder att pengarna själv driver lycka, "Jag misstänker att vad som egentligen händer är att inkomsten är en markör för något annat. Det kan vara att det som verkligen gör oss glada är ett meningsfullt liv.”

Så medan studien visar att rikare människor och rikare länder tenderar att vara lyckligare än sina motsvarigheter i fattigare, betyder det inte nödvändigtvis att pengar gör dig lycklig.    

 

Läs mera